Υπηρεσίες

Η P-LASER GREECE μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Έρευνα και Ανάπτυξη
  • Εργαστηριακοί Έλεγχοι στο εργαστήριό μας στο Βέλγιο (από το 2019 και στην Ελλάδα)
  • Ενσωμάτωση των συστημάτων P-Laser στην παραγωγική διαδικασία (project management)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D):

  • Η τεχνολογία καθαρισμού με λέιζερ είναι ακόμα σε εξέλιξη. Συνεχώς αναζητούμε καλύτερους προμηθευτές πηγών λέιζερ, βελτιωμένους τύπους λέιζερ, τύπους scanner, κτλ...
  • Σε συνεργασία με την P-LASER BELGIUM αναζητούμε την καλύτερη διάταξη, ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένη λύση για την εφαρμογή σας.
  • Η μεγαλύτερη απαίτηση της αγοράς σήμερα είναι ο καθαρισμός με υψηλές ταχύτητες (m2/min) και η ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία του πελάτη. Γι' αυτό η P-LASER BELGIUM αναπτύσσει ενδοεταιρικά τύπους  LASER SCANNER TYPES οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν πλέον ακόμη και 1000 φορές γρηγορότερα.

Δοκιμές (Testing):

  • Επειδή οι εφαρμογές κάθε πελάτη είναι διαφορετικές είναι απαραίτητες οι ΔΟΚΙΜΕΣ στην ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙΖΕΡ σε υλικά και δείγματα από τον πελάτη.
  • Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμών πολλαπλών δειγμάτων στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στο ΒΕΛΓΙΟ σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχτιστο κόστος.
  • Υπάρχουν πολλαπλές ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ διαθέσιμες τις οποίες προσπαθούμε συνεχώς να βελτιστοποιήσουμε στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ μας.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Η P-LASER Greece έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να αναλάβει την ενσωμάτωση των συστημάτων λέιζερ στην λειτουργική διεργασία των πελατών της σε συνεργασία με μηχανικούς ICT, αν και θεωρείται προτιμότερο αυτή η οργάνωση να γίνεται από τον πελάτη ώστε να διασφαλίζεται γρήγορη επέμβαση και μικρή επίπτωση στη λειτουργική διεργασία σε περίπτωση ανωμαλιών.

 

Υπηρεσίες

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x