κθαρισμός καλουπιού

Καθαρισμός καλουπιού στις βιομηχανλιες μπορεί πλεόν να γίνει με τεχνολογία P-LASER :

 • Φιάλες Γυαλιού

 • Φιάλες PET

 • Πλαστικά

 • Καουτσούκ (ελαστικά)

 • Πoλυμερή

 • ακόμα και με αφαίρεση επίστρωσης τεφλόν

 

Η χρήση τεχνολογίας P-LASER παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα :

 • χωρίς επαφή άρα χωρίς φθορά
 • χωρίς επίδραση στο βασικό μέταλλο, μεγαλύτεροσ χρόνος ζωής καλουπιού
 • ικανό να καθαρίσει λεπτομερείς πορώδεις επιφάνειες
 • χωρίς χρήση μέσου "βολής" άρα ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (χρήση απλής αναρρόφησης κενού)
 • χωρίς χρήση χημικών αρα χωρίς περιβαλλοντολογική επίδραση ή κόστος
 • μεγάλος χρόνος ζωής πηγής Laser
 • διαφορετικά επίπεδα καθαρισμού είναι επιτεύξιμα

Τυπική λύση P-LASER : QF-50W έως 500W (ανάλογα με την ταχύτητα καθαρισμού)

 Click here για να βρέιτε τεχνικό υπόμηνημα για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ

 

κθαρισμός καλουπιού

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x