Καινοτομία

Καινοτομία

Καινοτομία

Η P-Laserαναπτύσσει συνεχώς νέες εφαρμογές και αναβαθμίσεις ώστε να παραμείνει πρωτοπόρος στον ανταγωνισμό και να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της. Οι πελάτες της αναδύουν συνεχώς καινούριες βιομηχανικές εφαρμογές ενώ η ίδια διαθέτει δικό της ξεχωριστό τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Η P-Laserπροσφέρει διαφορετικούς τύπους λέιζερ, σε διάφορα επίπεδα ισχύος ανάλογα με τις εφαρμογές των πελατών της.

  • Υπερ-ταχείς κεφαλές σάρωσης (σκάνερ) έχουν αναπτυχθεί για την αύξηση ταχύτητας καθαρισμού ώστε τα λέιζερ να μπορούν να ενσωματωθούν σε βιομηχανικές γραμμές διεργασιών (βιομηχανίες μετάλλων)
  • Η P-Laserέχει αναπτύξει διάφορα μεγέθη εύκαμπτων οπτικών συνδέσεων ανάλογα με τον τύπο λέιζερ και την εφαρμογή σας.
  • Το «Πιστόλι χειρός» διαθέτει ενσωματωμένη αναρρόφηση κενού ούτως ώστε η σκόνη που παράγεται κατά τον καθαρισμό να απομακρύνεται άμεσα από την επιφάνεια.
Καινοτομία

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x