καθαρισμού ειδών φουρνοποιίας

καθαρισμού ειδών φουρνοποιίας

Βιομηχανία τροφίμων = καθαρό περιβάλλον!

 

Μια σταθερή ποιότητα προϊόντος θα δημιουργήσει μια ξεκάθαρη δομή λειτουργικού κόστους. Με ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού laser πλακών αρτοζαχαροπλαστικής ελέγχεται απόλυτα η δημιουργία επικαθίσεων-επιμολύνσεων..

Πέραν από τον ανέπαφο καθαρισμό θα προκληθεί ένα σημαντικό κέρδος στην ποιότητα και ποσότητα παραγωγής.

To "ήπιο" παλμικό P-LASER τύπου 1 είναι πολύ αποδοτικό στην αφαίρεση επικαθίσεων και ιδιαιτέρως των οργανικών.

Η P-Laser παρέχει ενσωματωμένα και εκτός διεργασίας συστήματα καθαρισμού για το τμήμα παραγωγής σας.

Παραπάνω : όψη πλακιδίου φουρνοποιίας μετά από καθαρισμό με laser

Αριστερά: πρίν τον καθαρισμό --- Δεξιά : μετά τον καθαρισμό

Δίσκος φουρνοποιίας από αλουμίνιο πριν και μετά (αριστερά) από αυτοματοποιημένο καθαρισμό με laser.

Αριστερά : μεταλλική πλάκα πριν τον καθαρισμό  ---- Δεξιά : μεταλλική πλάκα μετά τον καθαρισμό

καθαρισμού ειδών φουρνοποιίας

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x