Γενικά

Γενικά καθαρισμού Laser:

1) Αρχές ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ LASER


Η παραπάνω απεικόνιση δείχνει τα αποτελέσματα του καθαρισμού με λέιζερ. Το γκρίζο στρώμα πάνω από το βασικό υλικό είναι η μόλυνση-επικάθιση. Αυτό το στρώμα θα απορροφήσει πολύ καλά την ενέργεια του λέιζερ, ενώ το βασικό υλικό (χάλυβας, αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικά ...) θα αντανακλά το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας. 

Το λέιζερ είναι σύντομου παλμού, αυτό σημαίνει ότι η ακτίνα του μπορεί να συγκριθεί με μικρά σφαιρίδια φωτός, με συχνότητα εκπομπής περίπου 200.000 παλμούς/δευτερόλεπτο! 

Όταν ένα σφαιρίδιο φωτός επιδρά στο απορροφητικό στρώμα, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν:

Πτύχωση:

 • Το βασικό υλικό παραμένει κρύο, ενώ το απορροφητικό στρώμα θερμαίνεται. Η διαφορά θερμικής διαστολής θα οδηγήσει στην αποκόλληση των επικαθίσεων από το βασικό υλικό.

Εξάτμιση:

 • Οι επικαθίσεις θερμαίνονται γρήγορα, δημιουργείται εξάχνωση γύρω από την περιοχή. Αυτό θα προκαλέσει εξάτμιση.

Χαμηλής έναντι Υψηλής ισχύος λέιζερ:

 • χαμηλής ισχύος λέιζερ (50W-200W -προσφάτως και υψηλότερης), δημιουργούν ένα πολύ ακριβές προφίλ επεξεργασίας. Όταν το σφαιρίδιο φωτός έρθει σε επαφή με την επιφάνεια επεξεργασίας, είναι δυνατό να αφαιρεθούν οι επικαθίσεις ακόμα και εσωτερικά μικρών ρωγμών.
 • Υψηλής ισχύος λέιζερ (500W-1000W - προσφάτως και υψηλότερης από 15000W), έχουν επίπεδο "προφίλ", εξασφαλίζοντας ότι η θερμότητα είναι ισοδύναμη στην επιφάνεια επαφής τους. Αυτό αποτρέπει τη φθορά του βασικού υλικού και εξασφαλίζει υψηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας (μεγαλύτερη επιφάνεια/λεπτό).
Χωρίς φθορά βασικού υλικού:
 
 • Το γεγονός ότι η επικάθιση έχει εξατμιστεί και ότι το βασικό μέταλλο μπορεί να διανείμει τη θερμότητα που έχει απορροφηθεί λόγω μεγαλύτερης μάζας, εξασφαλίζει άμεσα αποτελέσματα ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ.
 • Παρόλο που η κατεργασία επιφάνειας είναι επίσης δυνατή με λέιζερ, πλευρικές αποκλίσεις είναι δυνατόν να συμβούν. Εξαιτίας όμως της δυνατότητας παραμετροποίησης και ρυθμίσεων της διεργασίας, αποφεύγονται τέτοιού είδους φαινόμενα όπως: λιώσιμο επιφάνειας, σκλήρυνση επιφάνειας, τράχυνση επιφάνειας, οξείδωση επιφάνειας, αλλοίωση οπτικής απεικόνισης επιφάνειας.

 2) Ασφάλεια

Κίνδυνοι:

 • Λέιζερ τάξης 4: Άμεση έκθεση ακτινοβολίας λειζερ στα μάτια είναι επ' αορίστου επιβλαβής, ενώ εγκαύματα μπορούν να προκληθούν στο δέρμα.Η αντανακλώμενη ακτινοβολία είναι επιβλαβής ακόμα και σε αποστάσεις μεγαλύτερων των 6 μέτρων.
 • Λέιζερ τάξης 3 : Άμεση έκθεση ακτινοβολίας λειζερ στα μάτια είναι επ' αορίστου επιβλαβής. Η αντανακλώμενη ακτινοβολία δεν είναι επιβλαβής. 
 • Μη ορατές αντανακλάσεις φωτός IR: Σε κάθε περίπτωση η αντανακλώμενη ακτινοβολία είναι επιβλαβής.
 • Αντανάκλαση υποστρώματος, τραχύτητα υποστρώματος (σκέδαση) 

Πρόληψη

 • Χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών IR
 • Ενημέρωση χειριστή 
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό (πιστοποιημένη εκπαίδευση 1 ημέρας)
 • Ειδικός κλωβός λέιζερ (δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης)
 • Αποτροπή παραβίασης διέλευσης
 • Έμμεση ακτινοβολία μπορεί να είναι υπαρκτή! (έλεγχοι)
 • Χρήση ρουχισμού προστασίας 
Γενικά

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x