Εφαρμογές

Καθαρισμός Καλουπιών

Καθαρισμός Καλουπιών

Καθαρισμός καλουπιών για εφαρμογές γυαλιού, λάστιχου, πλαστικού, , μετάλλου κτλ.

Καθαρισμός Καλουπιών φουρνοποιΐας

Καθαρισμός Καλουπιών φουρνοποιΐας

Καθαρισμός καλουπιού φουρνοποιίας εντός γραμμής διεργασίας

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Προετοιμασίας επιφάνειας για εφαρμογή Μ.Κ.Ε.

Αφαίρεση Σκουριάς

Αφαίρεση Σκουριάς

Αφαίρεση σκουριάς, οξειδίων και άλλων επικαθήσεων

Επεξεργασία Συγκολλήσεων

Επεξεργασία Συγκολλήσεων

Καθαρισμός επιφανειών προς κόλληση και καθαρισμός "ραφής" συγκόλληση

Προετοιμασία επιστρώσεων

Προετοιμασία επιστρώσεων

Προετοιμασία επιφανειών πριν την εφαρμογή επίστρωσης ή βαφής

Αρχαιολογία  (λίθοι)

Αρχαιολογία (λίθοι)

Καθαρισμός Αρχαιολογικών κτιρίων,προσόψεων μουσείων, κτιρίων

Αφαίρεση Επιστρώσεων (Εκδυση)

Αφαίρεση Επιστρώσεων (Εκδυση)

Αφαίρεση βαφής, έκδυση καλωδίων, αφαίρεση επιστρώσεων

Εφαρμογές

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x